<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Is uw magazijn al klaar voor de toekomst?

Een duurzaam magazijn is goed voor de planeet en zorgt voor een lagere energierekening. Logisch dus dat steeds meer ondernemers er vrijwillig voor kiezen hun bedrijfsprocessen te verduurzamen. Aan die vrijblijvendheid komt echter steeds meer een einde, nu de Green Deal en de Europese klimaatwet steeds meer vorm beginnen krijgen. Met name bedrijven actief in hoog-risicosectoren als de logistiek zullen de komende jaren in actie moeten komen om nog te kunnen voldoen aan de wet. Is uw magazijn al klaar voor de toekomst? 

Klimaatwet maakt toekomstbestendige intralogistiek noodzakelijk

De Europese klimaatwet betekent een wettelijke verplichting van de doelstelling om tussen nu en 2030 de nettouitstoot van broeikas­gassen met ten minste 55% te verminderen. Oftewel: fit for 55. Belangrijke aspecten van de klimaatwet zijn onder meer het aanscherpen van CO2-emissienormen van voertuigen en gebouwen, iets waar iedere magazijnhouder uiteraard aan zal moeten voldoen.

Daarbij worden alle grote bedrijven vanaf boekjaar 2024 verplicht te rapporteren volgens de CSRD rapportagestandaard over hun ecologische, sociale en bestuurlijke impact op de wereld. Niet alleen de huidige prestaties van het bedrijf zelf moeten tegen het licht worden gehouden. De CSRD verplicht namelijk ook te rapporteren over doelstellingen op dit gebied en de duurzaamheidsprestaties van leveranciers en klanten. Dit laatste zal in de praktijk betekenen dat vrijwel ieder magazijn ofwel vanuit de wetgever ofwel vanuit een grote klant min of meer verplicht zal worden toekomstbestendig de processen vorm te geven en plannen te maken om verder te verduurzamen.

Meer voordelen van een duurzaam magazijn

Naast compliance aan de wet brengt het verduurzamen, en dan met name het ‘voorop lopen’ op het gebied van duurzaamheid nog een aantal andere grote voordelen met zich mee:

  • Uw energiekosten en afvalverwerkingskosten gaan omlaag.
  • Milieu-, sociaal- en governance gerelateerde risico’s worden gereduceerd.
  • U wordt een aantrekkelijkere partner voor klanten en overige stakeholders. 
  • Uw groene imago maakt u een aantrekkelijkere werkgever.
  • Door voorop te lopen bent u klaar voor toekomstige wetgeving.

Oplossingen voor het verduurzamen van uw magazijn

Onze warehouse consultants denken graag met u mee over hoe u de duurzaamheidsprestaties van uw magazijn kunt verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de operationele prestaties. Onder meer de volgende oplossingen behoren tot de mogelijkheden:

  • Het (deels) elektrificeren van uw vloot
  • Verlichting verduurzamen
  • Pand verduurzamen
  • Slimmer werken, onder meer met automatisering
  • Afvalstromen minimaliseren

Elektrificatie trucks

Werkt u in of rondom het magazijn nog met LPG trucks of dieselheftrucks? Dan kunt u snel stappen zetten door deze te vervangen door elektrische trucks. Elektrische heftrucks hebben een significant lagere CO2-voetafdruk dan trucks op fossiele brandstof, zeker als u ook nog eens gebruik maakt van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Bijkomend voordeel van elektrificatie van uw wagenpark is een verhoogde veiligheid en minder geluids- en luchtverontreiniging, wat de gezondheid van medewerkers ten goede komt. 

Duurzamere verlichting

In de meeste magazijnen kan veel winst worden behaald door slimmer en energiezuiniger te verlichten. Door oude verlichting bijvoorbeeld te vervangen door ledverlichting, gaat het elektriciteitsverbruik al flink omlaag. Daarnaast kan doormiddel van sensoren en waar mogelijk gebruik te maken van natuurlijk licht het verbruik nog verder teruggebracht worden.

Energieprestaties van het pand verbeteren

Ook met het verduurzamen van uw bedrijfspand kan veel energie bespaard worden. Denk hierbij in eerste instantie aan het (beter) isoleren van wanden en plafonds, zodat minder energie verloren gaat. Daarnaast zijn grote panden bij uitstek geschikt om te investeren in duurzame energie. Liggen er nog geen zonnepanelen op uw dak? Dan is dit het moment! En denk ook eens aan geothermische energiesystemen om het magazijn te verwarmen.

Slimmer werken en automatiseren

Hoe efficiënter u werkt, hoe minder bewegingen er nodig zijn en hoe minder energie u nodig heeft voor dezelfde resultaten. Vaak is het mogelijk om het magazijn slimmer in te richten, waardoor trucks minder meters hoeven te maken. Ook het automatiseren van processen en waar mogelijk werken met Automated Guided Vehicles (AGV’s) kan de CO2-voetafdruk van uw magazijn aanzienlijk verminderen.

Breng afvalstromen in kaart en optimaliseer

Heeft u inzicht in hoeveel afval uw magazijn produceert? En wat zou het betekenen voor uw ecologische voetafdruk wanneer het zou lukken om uw afvalproductie te halveren? Door afvalstromen in kaart te brengen en in te zetten op reductie valt in veel magazijnen enorm veel winst te behalen. Dat gaat uiteraard verder dan alleen afval sorteren. Denk ook aan het voorkomen van afval en het switchen naar duurzaam verpakkingsmateriaal en herbruikbare materialen en producten.

Samen gaan we voor een duurzamer magazijn

Als geen ander weten we bij Mitsubishi Forklift Trucks wat nodig is om een optimale balans te vinden tussen efficiëntie, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ook voor het verduurzamen van uw magazijn en het toekomstbestendig maken van uw operaties bent u bij ons aan het goede adres. Neem vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs. Samen met u maken wij uw magazijn klaar voor de toekomst.