<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Samen sterk voor een maatschappelijk verantwoorde toekomst

Onze maatschappelijke verbintenis

Bij Mitsubishi Forklift Trucks, het toonaangevende merk van Logisnext Benelux, geloven we sterk in de kracht van samenwerking om een duurzame toekomst te creëren. Onze betrokkenheid gaat verder dan het leveren van hoogwaardige logistieke oplossingen; het omvat ook de verantwoordelijkheid die we dragen ten opzichte van mens, milieu en maatschappij. Ook sluiten we hiermee aan bij het duurzaamheidsbeleid van onze moederorganisatie Mitsubishi Heavy Industries.

Onze maatschappelijke verbintenis

Daarom werken we samen met onze ketenpartners aan maatschappelijk verantwoorde vraagstukken. Logisnext Benelux neemt actief deel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waarbij we streven naar de integratie van MVO in zowel ons beleid als onze bedrijfsvoering. Een cruciaal aspect hiervan is de voortdurende uitbreiding en transparantie van ons MVO-beleid voor zowel externe als interne belanghebbenden. In lijn met deze toewijding zullen we ons in april 2024 laten certificeren voor de MVO-Prestatieladder door een externe auditor, wat een praktische toepassing is van de ISO 26000.

Gezien de omvang van onze onderneming zullen we deze certificering initieel implementeren bij onze Nederlandse tak, Logisnext Netherlands BV. Vervolgens zullen we ons MVO-beleid stapsgewijs uitbreiden naar alle locaties die onder Logisnext Benelux vallen. Deze ambitie benadrukt onze voortdurende inzet voor MVO, waarbij we streven naar een positieve impact op zowel het bedrijfsleven als de bredere maatschappij, waar wij zelf ook onderdeel van zijn.

 


Martijn Huuskes, Managing Director

"Logisnext Benelux streeft naar een actieve rol in het vormgeven van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde toekomst. Het certificeringstraject markeert een vooruitgang in het handhaven van hoge standaarden binnen het MVO-landschap en het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's)."

 


 

Onze maatschappelijke kernwaarden in actie

Gezondheid en veiligheid

Logisnext Benelux zet zich voortdurend in voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en afnemers, een topprioriteit binnen onze organisatie. Met strikte protocollen en ondersteuning op het gebied van fysieke en mentale gezondheid evalueren we regelmatig ons veiligheidsbeleid en optimaliseren we dit naar actuele en te verwachten wet- en regelgeving. Indien onze interne normen strikter zijn dan de geldende wet- en regelgeving, hebben onze eigen normen de voorkeur. 

Goed werkgeverschap

Logisnext Benelux zorgt goed voor haar mensen. We zijn loyaal naar ons personeel en streven in onze bedrijfsvoering naar stabiliteit en duurzaam financieel beleid. Door continue evaluatie en proactief handelen waarborgen we de banen van ons personeel. We stimuleren de ontwikkeling van medewerkers via diverse platforms, zoals de Logisnext Academy en individuele ontwikkelingsmogelijkheden, waardoor we werknemers tientallen jaren aan ons weten te binden, in diverse rollen en functies.

Maatschappelijke betrokkenheid

We staan in verbinding met de maatschappij en dragen onder andere bij aan het verbeteren van loopbaanmogelijkheden, gelijkheid en kansen voor kinderen uit sociaal achtergestelde situaties. Maar ook als sponsor van verschillende stichtingen en verenigingen. Zowel financieel als met niet-financiële middelen, werken we samen met lokale en landelijke partners om de Nederlandse economie te ondersteunen. Dit doen we hoofdzakelijk met langetermijncontracten, wat stabiliteit biedt aan onze ketenpartners. Met onze leveranciers bespreken we hoe we het verschil kunnen maken op het gebied van verduurzaming en het naleven van internationale en nationale verdragen, zoals klimaatdoelstellingen.

Meer weten?

In ons jaarverslag leest u meer over ons MVO-beleid en onze activiteiten.

Als bedrijf verwelkomen wij graag vragen en opmerkingen. Indien u hierover met ons in contact wilt treden, verzoeken wij u vriendelijk om het contactformulier op onze website in te vullen.