<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Investeren in groen-economisch herstel

Jonge landbouwers opgelet!

Bent u landbouwer en wilt u uw bedrijf duurzamer maken? Wilt u bijvoorbeeld een elektrische heftruck aanschaffen? Dan kunt u misschien de subsidie Investeren in groen-economisch herstel krijgen. Jonge landbouwers kunnen een extra percentage subsidie krijgen. 

Voor de landbouwsector worden duurzame investeringen steeds belangrijker. Daarom geeft het Europees steunfonds een budget aan Nederland voor economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. Wij hebben de voorwaarden voor de subsidieregeling even op een rij gezet. 

Subsidie voorwaarden

 • Het bedrijf waar de investering in wordt gedaan betreft een landbouwbedrijf met primaire productie (het grootste deel van het werk bestaat uit landbouwactiviteiten)
 • Er kan voor maximaal 2 activiteiten subsidie worden aangevraagd
 • De opdracht aan de leverancier wordt pas na uw subsidieaanvraag aan leverancier verstrekt
 • Het betreft een machine of installatie voor uw eigen bedrijf. Deze machine mag geen gelijksoortige machine vervangen.
 • De subsidie geldt alleen voor nieuwe machines en installaties
 • Subsidie aanvraag kan worden gedaan in 1 van de volgende branches:
  Gespecialiseerde akkerbouw,- en tuinbouwbedrijven
  Wijnbouw
  Overige permanente teelten
  Gespecialiseerde zuivelbedrijven
  Overige graasdieren
  Varkenshouderij of pluimveehouderij
  Bedrijven met combinaties van gewassen en veeteelt
 • Bent u jonger dan 41 jaar dan kunt u tot 75% in plaats van tot 60% van de kosten gesubsidieerd krijgen
 • Uw kunt deze subsidie aanvragen tot 14 februari 2022, 17:00 uur 

Alles over de subsidie en financiering kunt u terug lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland