<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

BMWT keuringen

Om veilig te kunnen werken is het van groot belang dat het materieel in uw magazijn in optimale staat verkeert. Daarom verplicht de Arbowet een periodieke (BMWT) keuring van onder meer voertuigen, accusystemen en magazijnstellingen. Mitsubishi Forklift Trucks is BMWT-Keur gecertificeerd en wij kunnen al uw materieel dus keuren volgens de BMWT richtlijnen. Eventuele defecten worden meestal gerepareerd en de BMWT sticker geeft u en uw medewerkers de garantie van een veilig werkmaterieel dat voldoet aan alle wettelijke eisen. Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over de BMWT keuring.

 

BMWT keuring: de APK voor werkmaterieel

De BMWT is de brancheorganisatie voor importeurs en leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel (vandaar dus de letters BMWT). Een van de belangrijkste taken van de BMWT is het zorgdragen voor een veilige werkomgeving, en het keurmerk BMWT Keur vervult hierbij een essentiële rol. Voor dit keurmerk is een periodieke keuring vereist volgens de richtlijnen van BMWT. U kunt de BMWT Keur dan ook zien als de APK voor werkmaterieel, waarbij volgens een gestandaardiseerd model alle essentiële punten worden nagelopen. Ieder jaar worden meer dan 350.000 objecten gekeurd volgens de BMWT richtlijnen.

Met een BMWT keuring en een keursticker bent u als bedrijf verzekerd van kwaliteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. Dit wordt onder meer gegarandeerd door een steekproefsgewijze controle van de keuringen en een jaarlijkse audit van BMWT keurbedrijven, uitgevoerd door TÜV Rheinland.

Mitsubishi is uw BMWT gecertificeerd keuringsbedrijf

Mitsubishi Forklift Trucks is één van de bedrijven in Nederland die door de BMWT bevoegd zijn om werkmaterieel keuren en certificeren. Onze ervaren keurmeesters zijn bevoegd om interne transportmiddelen, magazijnstellingen en accusystemen bij u op locatie te keuren volgens de richtlijnen van de BMWT. Naast Mitsubishi werkmaterieel kunt u bij ons ook terecht voor het keuren van materieel van andere fabrikanten. U ontvangt daarbij altijd een officieel keuringsrapport en bij goedkeuring een sticker op het gekeurde materieel met een datum tot wanneer de goedkeuring geldig is. Is er sprake van defecten en dus van afkeur? Dan wordt er gekeken of het probleem direct opgelost kan worden (indien u de keuring met een onderhoudsbeurt combineert) of dat er een vervolgafspraak nodig is.

BMWT keuring heftrucks en interne transportmiddelen

De Arbowet verplicht het jaarlijks keuren van mobiele arbeidsmiddelen, zoals heftrucks, zijladers, pallettrucks, reachtrucks, stapelaars, veegmachines en hoogwerkers. Met een BMWT keuring voldoet u aan de door de wet gestelde (veiligheids-)eisen op dit gebied. Daarnaast zorgen keuring en het nodige onderhoud er ook voor dat de levensduur van uw transportmiddelen wordt verhoogd, waardoor u de kosten hiervoor vanzelf terugverdiend. Onze keurmeesters controleren heftrucks en uw overige interne transportmiddelen op alle essentiële punten. Denk hierbij aan kettingen, hydraulische systemen, de accu, de afmetingen van de vork en de motorunit.

Keuring magazijnstellingen

Ook het laten keuren van magazijnstellingen is een verplichting uit de Arbowet. Magazijnstellingen zijn draagconstructies die zwaar belast worden en daarom dienen ze altijd te voldoen aan strenge eisen. Meer in het bijzonder, de eisen die gesteld worden in de Europese NEN-EN 15635:2008 norm. Iedere magazijnstelling dient gekeurd te worden alvorens deze in gebruik wordt genomen, of op het moment de constructie is aangepast en/of gerepareerd. Daarnaast dient de stelling minstens één keer per jaar BMWT gekeurd te worden. De keurmeester kijkt hierbij onder meer goed naar eventuele vervormingen en roestvorming, de belasting van de opgeslagen goederen in relatie tot de opslagcapaciteit, de vloeren van de gangen en de staat van borgpennen.

Keuring van accusystemen

Bij de keuring van elektrische heftrucks en andere transportmiddelen wordt ook de accu en het eventuele interne laadsysteem gecontroleerd. Werkt u, net als veel andere magazijnhouders tegenwoordig, met verwisselbare accu’s en aparte laadstations? Dan dienen ook deze accusystemen volgens de wet minstens één keer per jaar gekeurd te worden. Bij een BMWT keuring van accu’s en laders wordt het materieel nagelopen op essentiële punten als de staat van de behuizing en de bedrading.

Controleren op functionaliteit is overigens geen onderdeel van de BMWT keuring, maar onze monteurs kunnen ook hier aandacht aan besteden. Accu’s met laadproblemen en capaciteitsverlies kunnen gerepareerd of vervangen worden. Op die manier verhogen we niet alleen de productiviteit, maar verlagen we tevens het elektriciteitsverbruik van uw systemen.

Combineren van BMWT keuring met periodiek onderhoud

Mitsubishi Forklift Trucks levert trucks en ander materieel in combinatie met service op maat. Afhankelijk van de wensen van de klant en de manier waarop het materieel wordt ingezet kan hierbij gekozen worden uit diverse onderhoudscontracten. Laat u het onderhoud van uw trucks ook bij ons verzorgen? Dan kunnen wij de BMWT keuring combineren met een periodieke onderhoudsbeurt. Niet alleen kunnen eventuele defecten dan (in de meeste gevallen) direct verholpen worden, ook profiteert u van een aantrekkelijke korting.

Wilt u meer weten over onze BMWT keuringen? Of wilt u direct een BMWT keuring aanvragen voor uw trucks, magazijnstellingen en/of accusystemen? Neem dan alstublieft contact op.